PP23BZ110005C Dầu máy nén trục vít – Synthetic Screw Compressor Oil

Nhãn hiệu TOTALINE
Xuất xứ China
Loại: Synthetic Screw Oil
Sử dụng máy nén: 23XR, 23XL, 06TS, TT, TU, TV, 06N
P/N:PP23BZ110005
Hotline 0902272299 / 0849 362 362